Verloop van een sessie van de kleuters (2.5 tot 6 jaar)

Tijdens een sessie van de bewegingsschool laten we de kinderen op vele manieren bewegingservaring opdoen. Voor nieuwe deelnemers lijkt de sessie in het begin veeleer chaotisch te verlopen. Maar deze schijnbare chaos is een bewuste keuze van de begeleiders. We laten de kinderen bewegen in een ander dan een schools milieu: geen rijen, geen stilte, veel vrijheid en speelruimte, ….
Voor de kleuters (2,5 tot 6 jaar)  wordt een sessie meestal als volgt ingedeeld:

Vrij gedeelte
 Start op het circuit(pijlen volgen)
 
Begeleid circuit
Onderbreking (spelactiviteit tussen kind en ouder)
Begeleid circuit (waar was ik?)
Onderbreking (spelactiviteit )
Eindanimatie

Tijdens alle onderdelen, gedurende elke minuut wordt niet zomaar rondgelopen, geklommen of gespeeld. Elke "oefening" heeft een specifiek doel dat door de begeleiders is bepaald of wordt nagestreefd.
Ouders zijn bij alle onderdelen van de sessie aanwezig en actief betrokken.

1. Vrij gedeelte (vorm 1, spontane motoriek, enkel situatie, geen doel of middelen)

Een bewegingssessie start steeds met een volledig vrij gedeelte op een omloop met allerlei toestellen en materialen, gevolgd door bepaalde opdrachten op het circuit of een deel ervan.
Tijdens dit zeer belangrijk vrij gedeelte organiseert het kind zelf zijn activiteit, d.w.z. dat het spontaan ergens op een bepaalde plaats gaat spelen, bewegen of eventueel geen actie vertoont.
Dit is het moment van de vrije ontdekking, van het alleen - of samenspelen naargelang de keuze van het kind. Dit betekent automatisch dat de activiteit afwisselend intens en rustig kan zijn.
Het kind krijgt de kans om de kennis voortkomende uit eigen ervaringen te testen en in praktijk te brengen. Niets moet, alles mag en kan (maar wij verliezen nooit de veiligheid uit het oog !).
De begeleiders geven geen specifieke opdrachten.
Gedurende dit deel heeft het kind de kans om zich aan te passen naargelang zijn ontwikkelingsniveau, persoonlijkheid, eigen ritme, het "in vorm zijn" op dat moment


2. Begeleid circuit (vorm 2 en 3, begeleide motoriek, overgang naar situatie + doel + middelen)

In deze fase volgen de kinderen de omloop in een opgelegde richting. Vanaf de leeftijd van 5/6 jaar is er wel een geleidelijke evolutie van persoonlijke begeleiding door de ouders naar meer contact met andere kinderen, ouders en begeleiders. Er wordt ook meer aandacht besteed aan de overgang van spontane naar begeleide motoriek. De begeleiders suggereren en lokken meer bewegingsvormen uit.
Wij streven er eveneens naar om het kind naast vaardigheden op bewegingsvlak ter verbetering van de algemene motoriek ook op psychosociaal domein vaardigheden bij te brengen die hen in hun ontwikkeling als kind kunnen vooruithelpen.


©2010-2011 Bewegingsschool Achilles vzw
Sporthal Prinsenbos | Pastoor Wouterstraat | 1850 Grimbergen | bewegingsschoolachilles@gmail.com
Site-Hits: 636446
 

Bezoek Strak.biz