Charter

Het Charter van Bewegingsschool Achilles ®

Het charter is de handleiding waar elke Bewegingsschool Achilles naar werkt. Op basis van deze 10 karakteristieken onderscheidt Bewegingsschool Achilles zich van andere initiatieven.

1. De rijkdom van de omgeving

Maak bewust gebruik van alle materiaal binnen uw omgeving, zowel binnen als buiten, om zoveel mogelijk variatie te brengen

2. De vele bewegingscomponenten

Heb voortdurend aandacht om alle bewegingsvormen aan bod te laten komen

3. Een gedifferentieerde en ontwikkelingsgerichte aanpak

Begeleid het kind in zijn evolutie naar zijn persoonlijk maximale niveau

4. Maximale bewegingsmogelijkheden voor het kind

Creëer situaties waarbij kinderen van verschillende leeftijden maximaal in beweging zijn

5. Een sportoverschrijdende aanpak

Streef naar een basis- en complementair programma als aanvulling op de soms eenzijdige sportspecifieke opleidingen en zoek naar een evenwicht tussen gezondheids- en sportbeleving

6. Competitie in dienst van het kind

Stimuleer de invoering van aangepaste competitievormen met kindgerichte spelregels waarbij ieder kind op zijn niveau aan bod kan komen

7. Het belang van veiligheid

Zorg steeds voor een omgeving die affectief en materieel veilig is voor het kind

8. Betrokkenheid van de ouders

Streef naar een verplichte actieve aanwezigheid van ouders bij de allerkleinste kinderen van 1,5 tot 7 jaar en naar een open communicatie met de ouders over de motorische ontwikkeling van het kind

9. Een pedagogische aanpak

Stimuleer via beweging de aandacht voor de motorische, sociale en intellectuele ontwikkeling van het kind en voor morele waarden vanuit een respect voor de andere

10. Geintegreerd in de lokale gemeenschap

Geef de bewegingsschool een specifieke plaats binnen de lokale omgeving in relatie tot andere instellingen en organisaties die met kinderen omgaan