Historiek

Emile Rousseaux, de geestelijke vader van de bewegingsschool, legde zich na zijn carrière als topsporter (volleybal) toe op het opleiden van kinderen in de volleybal. Volleybal, evenals andere sporten, stellen hoge eisen wat betreft perceptie en motorische controle. Emile stelde vast dat de kinderen te zwak waren om onmiddellijk met deze sportspecifieke opleiding te starten.

Uit zijn eigen ervaring besefte hij dat niet alleen de sportspecifieke opleiding een sportcarrière positief beïnvloed (nvdr. Emile is pas op 16 jaar met volleybal gestart en was reeds na 5 jaar geselecteerd voor de nationale ploeg). Door heel veel sport te doen op school en thuis mee te helpen in de boerderij heeft hij als kind enorm veel bewegingservaringen opgedaan die nuttig waren voor zijn latere sportcarrière.

Aan de hand van deze vaststelling stelde hij in 1991 aan de volleybalclub in Binche voor om te starten bij 'de basis', met kinderen vanaf 4 jaar.

Door een goed team die achter het idee stond kon de eerste 'Ecole du Mouvement' van start gaan. Emile en zijn team hechte veel belang aan een rijk milieu die 'het bos in de sportzaal' bracht. Door deze rijke omgeving, door creativiteit en veel afwisseling werden de kinderen ondergedompeld in verschillende bewegingsmogelijkheden en werden zij aangezet om hun eigen grenzen steeds te verleggen.

Door de jaren heen heeft hij het concept verder ontwikkeld. Eigen praktijkervaringen, studiewerk, veldonderzoek waren de inspiratiebronnen om de bewegingsschool te laten evolueren.

Sinds begin de jaren negentig introduceerde Emile Rousseaux in alle clubs waar hij betrokken werd bij de jeugdvolleybalopleiding, de 'bewegingsschool' als basis- en complementaire opleiding.

In 1997 sprak Swa Depelchin, Emile aan om in de Grimbergse volleybalclub Grivok met een bewegingsschool te starten. Emile werd de hoofdverantwoordelijke voor de jeugdopleiding binnen Grivok en samen met een sterk team werd het concept van de 'bewegingsschool' verder ontwikkeld.

Door de structurele band met de Grivok-werking was er evenwel een rem om de bewegingsschool open te stellen voor kinderen die op latere leeftijd geïnteresseerd zouden zijn in andere sportdisciplines naast het volleybal. Om de gemeente, de andere Grimbergse sportclubs en de schoolgemeenschap actief te betrekken bij de bewegingsschool, was het aangewezen om een sportcluboverschrijdende structuur te voorzien.

In mei 2000 werd Bewegingsschool Achilles vzw opgericht om het ideeëngoed van de bewegingsschool te promoten en te ondersteunen in andere gemeenten. Op 8 december 2000 is Achilles vzw verkozen tot laureaat van het Panathlon Stipendium 2000 en heeft ze een toelage van de Minister van Sport ontvangen om diverse promotie- en ondersteuningsactviteiten in Vlaanderen te ontwikkelen. Vanaf 2004 heeft de Minister van Sport geen financiële middelen meer voorzien om het werk van Achilles vzw verder te zetten. In 2004 heeft Achilles vzw wel de steun en de medewerking van het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport vzw (O.C.B.S) gekregen om de bewegingsscholen in heel land te promoten en te ondersteunen. Helaas is deze ondersteuning na 1 jaar stopgezet. Achilles vzw is nu nog enkel actief in en met zijn eigen bewegingsschool in Grimbergen. Maar door zijn jarenlange praktijkervaring en -ontwikkeling is Grimbergen nog steeds de referentie voor de bewegingsscholen in ons land.