Visie van Bewegingsschool Achilles vzw

Kinderen hebben behoefte aan beweging. Elk kind dat zich affectief, sociaal en fysiek 'gezond' voelt, beleeft plezier aan bewegen.

Door middel van zijn lichaam en door de totale inzet van zijn persoon, drukt het kind zijn persoonlijkheid en mogelijkheden uit. Het kind is de motor van zijn eigen ontwikkeling.

Open Concept

Bewegingsschool Achilles biedt een open concept om kinderen vanaf 1,5 jaar op een gezonde manier te stimuleren tot (meer) beweging.
Dit houdt in dat Bewegingsschool Achilles openstaat voor vernieuwing zonder de rijkdom van het verleden te vergeten. Een gevolg van het open conceptprincipe is dat de bewegingsschool steeds in evolutie is, op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden, grenzen probeert te verleggen.
De bewegingsschool is een dynamisch proces dat wordt opgebouwd rond een sociale, affectieve en materiële omgeving

Ons uitgangspunt is: het individuele kind staat centraal

Bewegingsschool Achilles houdt rekening met de realiteit van het individuele kind:

  • zijn voorgeschiedenis (familiale situatie, sportverleden van familie,...)
  • zijn milieu (stad, platteland, gezinssituatie,...)
  • zijn persoonlijkheid
  • zijn maturiteit
  • zijn aanpassingsvermogen
  • zijn cultuur

Men vertrekt van de mogelijkheden en het ritme van het kind. In Bewegingsschool Achilles vertrekken we van de emotie van het kind (dit is de kern) om de functionele, de globaal relationele en de cognitieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. Dit gebeurt steeds met een totale lichamelijke en emotionele betrokkenheid van het kind.
Dit concept richt zich niet alleen op het ontwikkelen van de functionele vaardigheden maar ook op een globale relationele ontwikkeling. Hiermee bedoelen we dat het kind zich leert openstellen voor de andere. We schenken aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en communicatieve vaardigheden, affectie, creativiteit, …

Het kind leert zich in zijn totaliteit uit te drukken. Daarom hechten we veel belang aan de betrokkenheid van de ouders om samen met de begeleiders voor een affectieve veilige omgeving te zorgen.