Missie van Bewegingsschool Achilles

De missie van Bewegingsschool Achilles is, door middel van beweging, de gezondheid en de menselijke ontplooiing van kinderen te bevorderen en hen voor te bereiden op een eventuele doorstroming naar een sportspecifieke opleiding.

Kunnen spelen en bewegen zijn wezenlijke onderdelen van het dagelijkse leven en de totale groei van het kind. Door te spelen en te bewegen leren kinderen zichzelf, de anderen en hun omgeving kennen.
Voor Bewegingsschool Achilles is leren bewegen even belangrijk als leren rekenen, lezen en schrijven.

Bewegingsschool Achilles vzw heeft als opdracht, als onafhankelijke organisatie, om vanuit het charter van de Bewegingsschool Achilles vzw, het concept Bewegingsschool kwantitatief en kwalitatief te bevorderen.