Coronamaatregelen

26 januari 2022

Hieronder vinden jullie een overzicht van de maatregelen i.v.m. corona. Het is belangrijk de regels na te leven zodat de sessies het hele jaar door veilig kunnen doorgaan.

De regels en het verloop van de sessies zullen doorheen het jaar geëvalueerd worden en indien mogelijk/nodig aangepast worden. Wij begrijpen natuurlijk dat sommige van deze regels een impact hebben en ongemakkelijk kunnen zijn, zowel voor ouders en kinderen alsook voor onze vrijwilligers, studenten, enz. Echter zullen we erop waken dat de regels gevolgd worden en hopen we op jullie begrip hiervoor.

We hopen samen met jullie dat de situatie zo evolueert dat deze maatregelen snel overbodig worden.

Overzicht maatregelen:

  • Volwassenen dragen steeds (correct) een mondmasker. Zonder mondmasker kan u (en het kind dat u begeleidt) niet deelnemen. Als u uw mondmasker vergeet kan u er tegen betaling verkrijgen.
  • Er wordt ventilatie voorzien via de nooddeuren. Deze dienen niet als ingang.
  • Kleedkamers zullen gesloten blijven voor ouders en kinderen.
  • We vragen om één (sport)zak te voorzien voor eventueel gerief, jassen, enz. Plaats deze in de gevraagde zones.
  • Indien één van jullie een positieve covid-test heeft afgelegd of ziektesymptomen vertoont, kan er niet worden deelgenomen. Blijf in dat geval thuis en volg de gelden test- en quarantainemaatregelen.
  • Na de sessie verlaat kleutergroep 1A de zaal via de nooddeuren.

Als u nog vragen heeft, kan u contact opnemen via bewegingsschoolachilles@gmail.com of,
voor dringende zaken, met Stef Van den Broeck op 02/253.22.79.